Status bestanden Belgische visserij

 
 

Mul

Mullus surmuletus

Foto: VLAM

 

       

Quota & benutting

Belgische aanvoer 2019

   

Toegestane vangsten en quota 2020

Geen quota voor deze soort

De visserij-informatie per soort wordt jaarlijks gecompileerd op basis van de adviezen van ICES (Internation council for the Exploration of the Sea), de aanvoergegevens zoals genoteerd in de logboeken van de vissersvaartuigen, de verkoopsgegevens van de vismijnen en de jaarlijkse beslissing ovder vangstquota door de Raad van Europa.

 
Contact
 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Ankerstraat 1
8400 Oostende
T 059 56 98 75
sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be