Status bestanden Belgische visserij

 
 

Schol

 

Pleuronectes platessa

Foto: Hans Hillewaert

 

   

Quota & benutting

Belgische aanvoer 2019

Toegestane vangsten 2020

TAC per stock

gebied TAC (ton) Quotum BEL (ton) Quotum BEL (%)
2a,3a,4 146852 5522 4
3a20 19647 102 1
7a 2790 115 4
7d,e 9154 1498 16
7f,g 2003 466 23
7h-k 67 4 6

   

Quota per lidstaat

De visserij-informatie per soort wordt jaarlijks gecompileerd op basis van de adviezen van ICES (Internation council for the Exploration of the Sea), de aanvoergegevens zoals genoteerd in de logboeken van de vissersvaartuigen, de verkoopsgegevens van de vismijnen en de jaarlijkse beslissing ovder vangstquota door de Raad van Europa.

 
Contact
 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Ankerstraat 1
8400 Oostende
T 059 56 98 75
sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be