Status bestanden Belgische visserij

 
 

Tong

 

Solea solea

Foto: VLAM

 

   

Quota & benutting

Belgische aanvoer 2019

Toegestane vangsten 2020

TAC per stock

gebied TAC (ton) Quotum BEL (ton) Quotum BEL (%)
2a,4 17545 1461 8
7a 457 213 47
7d 2797 753 27
7e 1478 52 4
7f,g 1652 1032 62
7h-k 329 27 8
8a,b 3666 45 1

   

Quota per lidstaat

De visserij-informatie per soort wordt jaarlijks gecompileerd op basis van de adviezen van ICES (Internation council for the Exploration of the Sea), de aanvoergegevens zoals genoteerd in de logboeken van de vissersvaartuigen, de verkoopsgegevens van de vismijnen en de jaarlijkse beslissing ovder vangstquota door de Raad van Europa.

 
Contact
 
Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek

Ankerstraat 1
8400 Oostende
T 059 56 98 75
sofie.vandendriessche@ilvo.vlaanderen.be