Databronnen van de selectielagen:

Lagen Wat Bron Versie datum
Emodnet Natura 2000 (HR, VR, OSPAR) EMODNET eind 2017
JNCC offshore shapefile Marine conservation zone (MCZ), Nature conservation Marine Protected Areas (NCMPA) JNCC 12/10/18
Nederlandse subgebieden Subzones voor visserijmaatregelen in de Nederlandse kustzone Stichting Noordzee
Maritieme grenzen EEZ en Territoriale Zee MarineRegions.org 10-01-19
Maritieme grenzen ICES lagen gis.ices.dk
Offshore windfarms windmolenparken 4COffshore 8-11-19


Databronnen aanvoer (BE) en visserij-inspanning (BE):

Lagen
WatBronVersie datum
Aanvoer (BE) (Nog niet beschikbaar)
Departement Landbouw & Visserij2019 december
Visserij-inspanningen (BE)(Nog niet beschikbaar)
Departement Landbouw & Visserij
2019 december